Gratis tips, råd och artiklar om förhandlingsteknik

 Förhandlingstips

1. Förbered dig ordentligt.
2. Var trevlig och bidra till en konstruktiv relation under förhandlingen.
3. Var aktiv med frågor. Det är den som ställer frågorna som styr förhandlingen.
4. Påverka den andra partens förväntningar.
5. Var uppmärksam så att du inte tappar din målsättning och nöjer dig med
ditt minimikrav.
6. Lägg första budet om du har koll på läget och vill uppnå förankringseffekten.
7. Ge efter i små steg.
8. Akta dig för eftergiftsdevalvering.
9. Ge inte något utan att få något tillbaka. Även om det är värdelöst för dig så
kan det ha ett värde för den andra sidan.
10. Var vänlig och respektfull mot människan på andra sidan
förhandlingsbordet och var bestämd i sakfrågan.
11. Var konstruktiv och låt dig inte provoceras till destruktivt beteende
även om du upplever att den andra sidan har en del olater för sig.
12. Ge inte efter för fula knep.
13. Känn dig själv som förhandlare både vad som är din personliga
styrka och vad som är din svaghet.

Artiklar och förhandlingsråd

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har Läs mer >

  • Frågor

Vikten av att ställa frågor!

Tags: |

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du Läs mer >

  • Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Förhandlingsteknik kurs

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlningen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens psykologi, kurs

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Konflikthantering kurs

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag .

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik webbkurs

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.