– lär dig förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt

Kursen fokuserar huvudsakligen på att träna de tekniska aspekterna av en förhandling. Du får god förståelse för de olika faserna. Dessutom får du veta vad du skall tänka på i respektive fas.

Upplägget är att mixa teori med flera olika upplevelsebaserade övningar som pedagogiskt bygger på varandra. Det bidrar till olika insikter och ”AHA”-upplevelser. Detta i sin tur bidrar till att den nya kunskapen inte bara stannar kvar som teori hos kursdeltagaren utan också kan tillämpas i verkligheten efter slutförd kurs.

Varje övning som vi gör under kursen följer följande upplägg; förberedelse, förhandling och slutligen reflektion i syfte att lära sig av den nya erfarenheten.

Läs förhandlingsmanualen

Här hittar du en mer utförlig introduktion till hur en förhandling går till och olika förhandlingstekniker.

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Plats: På distans eller i Stockholm, Malmö eller Göteborg
Max 16 deltagare
Nästa kurstillfälle: våren 2024
Kursledare: Ulf Giege

Fyra personer utbildas i förhandlingsteknik

Målgrupp

Denna kurs i förhandlingsteknik vänder sig till dig som vardagligen förhandlar i olika situationer. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera. Att lära sig förhandla och reflektera över sin förhandlingsteknik och taktik är därför viktigt för många. Och med en förhandlingsteknik utbildning i bagaget kommer du att förhandla bättre och se fler möjligheter.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar. Främst genom att:

 • Bättre kunna förbereda dina förhandlingar
 • Behärska olika taktiker och knep som används under förhandlingsprocessen
 • Kunna välja, planera och hantera olika förhandlingsstrategier
 • Kunna förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt
 • Bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare
 • Förbättra din kommunikationsförmåga

Innehåll i utbildningen

 • Förhandlingsprocessens olika faser
 • Vad du skall tänka på under respektive fas för att kunna förhandla bättre
 • Hur du förbereder en förhandling på ett strukturerat sätt och 13 punkter att tänka på
 • Val av förhandlingsstrategi
 • Hur du skall tänka för att komma fram till en balanserad målsättning
 • Skillnaden mellan rationell logik och emotionell logik
 • Effektiva förhandlingstekniker för att ta och behålla initiativet
 • Principer för påverkan
 • Om, var och hur du skall lägga det första budet
 • Effektiva principer för köpslående
 • Olika avslutningstekniker
 • Hur du fördelar och skapar mera värde
 • Vad som krävs för ett bra avslut
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Du får träna förhandling under flera olika förhandlingsfall som pedagogiskt bygger på varandra
 • Hur du strukturerat utvärderar din förhandlingsprocess
 • 15 frågor att ställa dig själv efter förhandlingsteknik utbildningen

Ingår

 • En dags utbildning  i förhandlingsteknik med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • E-learningmodulen Förhandlingsteknik Läs om E-learningkursen
 • Kursdokumentation

Vad som krävs för kurs via Zoom

Att du har laddat ned Zoom-appen och att du har kamera och mikrofon på din dator så att du kan ansluta med ljud och bild. Vi genomför några förhandlingsfall i par för att befästa teorin.