….i högre utsträckning än du tror

Det finns anledning till att ha ett ödmjukt förhållningssätt till hur du ser på en viss situation:

Ett rimligt antagande om hur synen fungerar är att ljus först når ögonen och att det därefter går signaler från ögat till syncentrum i hjärnan där en bild skapas. Denna bild som skapas i hjärnan blir det som vi slutligen ”ser”.  Detta innebär att hur du skapar mening av dina synintryck också till del kan påverkas av vad du redan har lagrat i din hjärna.

Hjärnforskarnas uppfattning är att den mening som din hjärna skapar, alltså vad du tycker att du ser, till 80 procent skapas av signaler som inte kommer från näthinnorna. Mindre än 20 procent kommer från ögonen.

Din perception av människor och händelser du ser kan därför liknas vid en kontrollerad hallucination fast anpassad till en yttre värld.

Därför kan vi människor se på samma sak eller händelse på väldigt olika sätt. Det är alltså viktigt att få en uppfattning om hur den andra parten ser på situationen under ett möte eller en förhandling.

Deras hjärna skapar mening på sitt sätt och din hjärna skapar mening på ditt sätt av samma händelse eller sak.

För att förstå hur den andra parten ser på en situation kan du ställa nyfikna frågor. Men se till att du lyssnar aktivt på deras svar även om du tycker att de har helt fel.

Referenser:

  • Bäckström, Fantasia, 2022.
  • Feldman Barrett, How Emotions Are Made, 2017.

Nästa tips: Förhandlingsteknik och inköp