Underskatta inte förankringsfaktor när du bedömer om något är lite eller mycket. Förankringsfaktorn påverkar dig mer än du tror.

Ett experiment som belyser hur oerhört kraftfull förankringsfaktorn kan vara genomfördes vid San Franciscos Exploratorium.

Hälften av besökarna fick svara på frågorna:

  1. Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter?
  2. Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är?

Den andra halvan av besökarna fick samma frågor med den enda skillnaden att det stod 55 meter istället för 366 meter. En skillnad på 311 meter.

Fråga 2 var identisk. Men den grupp som hade blivit förankrad högt svarade 257 meter i genomsnitt. Betydligt mer än den lågt förankrade gruppen som svarade 55 meter i genomsnitt. En skillnad på 171 meter.

Förankringsfaktorn var 55%.

Var observant på förankringsfaktorn. Den är nämligen osynlig.

Nästa tips; Hantera egna känslor

Förankringsfaktorn