Vi är sociala varelser som är känsliga för vad andra säger till oss. Ett vänligt ord från en kollega efter en lång förhandling kan sänka stresshalten och ge en känsla av välbefinnande. På motsvarande sätt kan en negativ kommentar försätta din hjärna och kropp i alarmberedskap.

Därför är det viktigt att du tänker till på hur du formulerar dig under en förhandling. Samma budskap i sak men uttryckt på olika sätt kan bidra till helt olika emotionella reaktioner hos den du pratar med.

En fysiologisk förklaring till att vi är så känsliga för orden vi hör, är att flera områden i hjärna som hanterar språk, också kontrollerar våra kroppar inklusive viktiga organ. Till exempel påverkas hjärtfrekvensen upp och ned.

Det finns all anledning att i spända situationer ”väga dina ord på guldvåg”.

För mer information se; How Words Can Change Both Our Brains and Our Bodies – YouTube