Förbered din förhandling på ett strukturerat sätt, 13 steg.

Att förberedelser är av största vikt inför en förhandling är nog de flesta överens om. Trots det kommer många inte tillräckligt förberedda till en viktig förhandling.

För att var väl förberedd behöver du ha information om själva sakfrågan. Ibland är man väl förtrogen med området och andra gånger har man nästan inga relevanta förkunskaper. Men förutom att skaffa dig så mycket relevant information som möjligt inför förhandlingen behöver du också förbereda själva förhandlingen.

För att underlätta för dig att genomföra din nästa förhandling på ett mera strukturerat och effektivt sätt har du här 13 punkter att tänka på:

 1. Bedöm situationen
 2. Inhämta information
 3. Bestäm ditt reservationsvärde
 4. Bedöm den andra partens reservationsvärde
 5. Uppskatta förhandlingsutrymmet
 6. Bestäm din målsättning
 7. Bedöm den andra partens mål och underliggande intressen
 8. Uppskatta förhandlingsstyrkan
 9. Ta fram argument för dina positioner
 10. Fundera på om du vill lägga första budet eller helst låta den andra parten göra det
 11. Fundera på vad som skall bli ditt utgångsbud
 12. Fundera på vilka eftergifter du kan göra och inom vilka områden
 13. Lista dina frågor och förbered dina svar

En komplett förberedelsemall finner du på:

Förberedelsemall (pdf)

Förhandlingsteknik förberedelse