Skilj på komplicerade och komplexa beslut!

Komplexiteten ökar hela tiden! Vilken typ av beslut som du skall fatta påverkar vilken beslutslogik du bör använda. Huvudsakligen kan vi dela in besluten i tre olika beslutstyper; enkla-, komplicerade, och komplexa beslut. Enkla beslut Det finns ett tydligt samband mellan orsak och verkan. Vi har hanterat liknade situationer många gånger och vi har en modell som fungerar. Här är det bara att identifiera problemet och fatta beslut. ”Hur svårt kan det vara”. Komplicerade beslut Här finns det också ett samband mellan orsak och verkan, men det är otydligt eller rentav osynligt Läs mer >