En unik utbildning i förhandling för dig som har i uppdrag att:

 • förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark för bostäder och företagsområden

 • sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende

 • ansvara för kommunens investeringar i gator, vägar, torg och andra allmänna platser inom exploateringsområdet.

Syftet med utbildningen är att du skall känna trygghet i förhandlingsliknande situationer eller förhandlingar, samt kunna genomföra sådana med framgångsrikt resultat och fortsatt goda relationer.

Utbildning består av tre endagarsmoduler:

Du kan gå valfritt antal moduler och i valfri ordning. Bäst utbyte får du dock om du går alla tre modulerna i nummerordning.

Priset för en modul är 8 500 Sek , för två moduler 14 000 Sek och för alla tre modulerna 18 000 Sek (alla priserna exkl. moms).

Modul 1. Förhandlingsteknik
Modul 2. Förhandlingens psykologi
Modul 3. Konflikthantering

Varför Quest Leadership och Ulf Giege?

Ulf Giege:

 • har utbildat över hundra personer i förhandling som ingår i denna målgrupp
 • har över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på såväl grund- som avancerad nivå
 • har över tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar
 • är utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School
 • är legitimerad psykoterapeut
 • är certifierad i ”The Foundations of Neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
 • är författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”

Quest Leadership har ramavtal med:

 • Stockholms stad Exploateringskontoret
 • Trafikverket
 • Försvarets Materielverk
 • Försvarsmakten

Kommentarer från relevanta kursdeltagare

 • Tack för en mycket bra kurs. Chris, Projektledare
 • Tack för en jättebra kurs! Jennifer, Projektledare
 • Det var ett väldigt bra och nyttigt utbildningspass. Richard, Fastighetsvärderare
 • Tack för en mycket bra kurs. Annika, Fastighetsvärderare
 • Tack så mycket för en intressant kurs! Helena, Projektledare
 • Väldigt bra kurs!
 • Jättebra och värdefull kurs!