En unik utbildning i förhandling för dig som har i uppdrag att:

 • förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark för bostäder och företagsområden

 • sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende

 • ansvara för kommunens investeringar i gator, vägar, torg och andra allmänna platser inom exploateringsområdet.

Syftet med utbildningen är att du skall känna trygghet i förhandlingsliknande situationer eller förhandlingar, samt kunna genomföra sådana med framgångsrikt resultat och fortsatt goda relationer.

Utbildning består av tre endagarsmoduler:

Du kan gå valfritt antal moduler och i valfri ordning. Bäst utbyte får du dock om du går alla tre modulerna i nummerordning.

Priset för en modul är 8 500 Sek , för två moduler 14 000 Sek och för alla tre modulerna 18 000 Sek (alla priserna exkl. moms).

Varför Quest Leadership och Ulf Giege?

Ulf Giege:

 • har utbildat över hundra personer i förhandling som ingår i denna målgrupp
 • har över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på såväl grund- som avancerad nivå
 • har över tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar
 • är utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School
 • är legitimerad psykoterapeut
 • är certifierad i ”The Foundations of Neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
 • är författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”

Quest Leadership har ramavtal med:

 • Stockholms stad Exploateringskontoret
 • Trafikverket
 • Försvarets Materielverk
 • Försvarsmakten

Kommentarer från relevanta kursdeltagare

 • Tack för en mycket bra kurs. Chris, Projektledare
 • Tack för en jättebra kurs! Jennifer, Projektledare
 • Det var ett väldigt bra och nyttigt utbildningspass. Richard, Fastighetsvärderare
 • Tack för en mycket bra kurs. Annika, Fastighetsvärderare
 • Tack så mycket för en intressant kurs! Helena, Projektledare
 • Väldigt bra kurs!
 • Jättebra och värdefull kurs!