Kurser i förhandling

Fyra olika kurser i förhandling.

Välj det som passar dig.

 • Förhandlingsteknik
 • Förhandlingens psykologi
 • Förhandlingens konflikthantering
 • Förhandlingsteknik webbutbildning.
 • Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Förhandlingsteknik kurs

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Under dagen utvecklar du din förmåga att driva förhandlingen åt det håll som du vill. Det du som tar och behåller initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. På den här kursen lär dig hur du gör det.

 • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens psykologi kurs

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Med en god stämning har du större möjlighet att hitta och föreslå lösningar som skapar mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

 • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Förhandlingens konflikthantering

Syftet är att du skall kunna hantera komplicerade, komplexa och konfliktfyllda förhandlingar på ett strukturerat sätt. Kursen integrerar också de olika perspektiven förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. En dags kurs.

 • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik E-learning

E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler och 18 uppgifter/frågor. Gå kursen när du vill och var du vill, t.ex. på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

Bild av Ulf Giege Lärare i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

 • Har över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
 • Har över tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
 • Är utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
 • Är legitimerad psykoterapeut (Finland).
 • Är certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
 • Är författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.
Läs mer om Ulf Giege

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Bild på boken ledande förhandlingsteknikBoken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Det ena är från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik och det andra är från relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar:

 1. situationsanpassad förhandlingsteknik
 2. förhandlingsprocessen
 3. förhandlingens psykologi
Läs mer om boken