Förhandlingsteknik kurs och utbildning

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlingen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

 • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens Psykologi

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

 • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Konflikthantering kurs och utbildning

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag.

 • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik webbkurs

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

Bild av Ulf Giege Lärare i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

 • Har över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
 • Har över tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
 • Är utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
 • Är legitimerad psykoterapeut (Finland).
 • Är certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
 • Är författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Bild på boken ledande förhandlingsteknikBoken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Det ena är från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik och det andra är från relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar:

 1. situationsanpassad förhandlingsteknik
 2. förhandlingsprocessen
 3. förhandlingens psykologi