fbpx

Om Ulf Giege

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ulf Giege skapat 19 blogginlägg för.

Konflikthantering Relationer på olika kvalitativa nivåer Kommunikationsprocessen på olika kvalitativa nivåer. Vi kommer nu in på området konflikthantering och relationer. När två personer möts skapar de en relation, ett vi. Om det blir en konstruktiv relation eller konflikt beror på vilka personerna är och vad de gör i interaktionen med varandra. Därmed blir relationerna mellan människor olika. Inom några relationer fungerar kommunikationen och tilliten bra, i andra sämre och ibland kan det vara en konflikt. När vi fattar beslut med andra kommer jag att beskriva fyra huvudtyper av relationer Läs mer >

2024-04-20T20:55:33+02:00

Du skapar själv det du ser

....i högre utsträckning än du tror Det finns anledning till att ha ett ödmjukt förhållningssätt till hur du ser på en viss situation: Ett rimligt antagande om hur synen fungerar är att ljus först når ögonen och att det därefter går signaler från ögat till syncentrum i hjärnan där en bild skapas. Denna bild som skapas i hjärnan blir det som vi slutligen "ser".  Detta innebär att hur du skapar mening av dina synintryck också till del kan påverkas av vad du redan har lagrat i din hjärna. Hjärnforskarnas uppfattning är att Läs mer >

2023-07-16T18:11:19+02:00

Förhandlingsteknik och Inköp

Som inköpare har du en viktig roll att upphandla de tjänster och varor som din organisation behöver. Hur du förhandlar med dina leverantörer har en stor påverkan på vad du får levererat och till vilket pris. Om du kan utveckla din förmåga att förhandla är det troligt att det får betydande positiva konsekvenser för din organisation. Förberedelser Det första är hur du som inköpare förbereder dina förhandlingar. Läs på Börja med att läsa på så att du kan den produkt som du vill upphandla. Det innebär att du inte bara kan produkten Läs mer >

2023-05-02T22:04:17+02:00

Modul 1. Förhandlingsteknik, inriktning exploatering.

- lär dig förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt Kursen fokuserar huvudsakligen på att träna de tekniska aspekterna. Du får god förståelse för de olika faserna. Dessutom får du veta vad du skall tänka på i respektive fas. Du lär dig flera olika verktyg. Utbildningen ger dig en solid förståelse för strukturen på en förhandling. Du får också många möjligheter att träna i praktiska situationer. Utbildningen är upplagd som en blandning av teoripass och övningar för att optimera lärandet baserat på den moderna hjärnforskningen. Datum: 28 augusti 2024 Tid: 09.00 Läs mer >

2024-01-08T14:55:08+01:00

Modul 2. Förhandlingens psykologi, inriktning exploatering

En förhandling är en kommunikationsprocess och då har samarbetsklimat stor betydelse. I modul 2, Förhandlingens psykologi är fokus på hur du aktivt kan bidra till att skapa en så konstruktiv relation som möjligt. Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”. Datum: 29 augusti 2024 Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00) Max 12 deltagare Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Plats: Centrala Stockholm Kursledare: Ulf Giege Läs mer >

2024-01-08T14:56:05+01:00

Modul 3. Konflikthantering, inriktning exploatering

I bland hamnar vi tyvärr i konflikter eller konfliktliknande situationer. Det kan vara att den andra parten inte har ett professionellt förhållningssätt i alla lägen. Syftet  med kursen är att utveckla din förmåga att hantera konflikter eller potentiella konfliktsituationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Som en grund kommer du att få en ökad förståelse vad som händer i en konflikt både på individ- som relationsnivå. Datum: 30 augusti 2024 Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo) Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Max 12 deltagare Kursledare: Ulf Läs mer >

2024-01-08T14:57:06+01:00

Underskatta inte förankringsfaktorn

Underskatta inte förankringsfaktor när du bedömer om något är lite eller mycket. Förankringsfaktorn påverkar dig mer än du tror. Ett experiment som belyser hur oerhört kraftfull förankringsfaktorn kan vara genomfördes vid San Franciscos Exploratorium. Hälften av besökarna fick svara på frågorna: Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter? Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? Den andra halvan av besökarna fick samma frågor med den enda skillnaden att det stod 55 meter istället för 366 meter. En skillnad på 311 meter. Fråga 2 var identisk. Men den Läs mer >

2023-10-17T17:50:38+02:00

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har förhandlat med fler gånger förut, men du har känt dig irriterad, arg eller illa till mods både under och efter varje förhandling. Här kommer några förslag på åtgärder som du skulle kunna vidta för att minska den emotionella belastningen, både före och under förhandlingen. Undvika situationen Påverka situationen Medvetet välja vad du fokuserar på Tänka annorlunda Hålla tillbaka Läs mer >

2022-08-11T21:56:17+02:00

Man lär inte av erfarenhet utan när man reflekterar över den!

För att utveckla din förmåga att leda dig själv är det viktigt att reflektera. I annat fall är det lätt hänt att du fortsätter på samma sätt som vanligt. Då kanske det bara är kriser och direkta misslyckande som ger inspiration till utveckling, om ens det. Efter en förhandling eller ett möte kan man reflektera på ett strukturerat och fördjupat sätt. De fyra olika nivåerna är: Överenskommelsen Relationen Mitt eget beteende Mina egna tankar och känslor. Överenskommelsen - Hur gick det? Vad kom ni överens om? Var det en bra överenskommelse som Läs mer >

2022-08-11T21:57:32+02:00

Vikten av att ställa frågor!

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du kan ta och behålla initiativet. Du kan få mera information och därmed mera inflytande. Du kan utveckla relationen. Ta och behålla initiativet Det är den som ställer frågor som styr samtalet och det är den som svarar som blir styrd. Man kan säga att det är frågorna sätter agendan. Men frågorna styr inte bara det man pratar om Läs mer >

2022-08-11T22:00:57+02:00
Till toppen