fbpx

Om Ulf Giege

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ulf Giege skapat 17 blogginlägg för.

Förhandlingsteknik och Inköp

Som inköpare har du en viktig roll att upphandla de tjänster och varor som din organisation behöver. Hur du förhandlar med dina leverantörer har en stor påverkan på vad du får levererat och till vilket pris. Om du kan utveckla din förmåga att förhandla är det troligt att det får betydande positiva konsekvenser för din organisation. Förberedelser Det första är hur du som inköpare förbereder dina förhandlingar. Läs på Börja med att läsa på så att du kan den produkt som du vill upphandla. Det innebär att du inte bara kan produkten Läs mer >

2023-05-02T22:04:17+02:00

Modul 1. Förhandlingsteknik, inriktning exploatering.

- lär dig förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt Kursen fokuserar huvudsakligen på att träna de tekniska aspekterna. Du får god förståelse för de olika faserna. Dessutom får du veta vad du skall tänka på i respektive fas. Du lär dig flera olika verktyg. Utbildningen ger dig en solid förståelse för strukturen på en förhandling. Du får också många möjligheter att träna i praktiska situationer. Utbildningen är upplagd som en blandning av teoripass och övningar för att optimera lärandet baserat på den moderna hjärnforskningen. Datum: onsdag 23 november Tid: 09.00 Läs mer >

2022-08-18T02:42:40+02:00

Modul 2. Förhandlingens psykologi, inriktning exploatering

En förhandling är en kommunikationsprocess och då har samarbetsklimat stor betydelse. I modul 2, Förhandlingens psykologi är fokus på hur du aktivt kan bidra till att skapa en så konstruktiv relation som möjligt. Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”. Datum: Torsdag 24 november Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00) Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Plats: Centrala Stockholm Kursledare: Ulf Giege Målgrupp För dig Läs mer >

2022-08-18T02:44:51+02:00

Modul 3. Konflikthantering, inriktning exploatering

I bland hamnar vi tyvärr i konflikter eller konfliktliknande situationer. Det kan vara att den andra parten inte har ett professionellt förhållningssätt i alla lägen. Syftet  med kursen är att utveckla din förmåga att hantera konflikter eller potentiella konfliktsituationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Som en grund kommer du att få en ökad förståelse vad som händer i en konflikt både på individ- som relationsnivå. Datum: fredag 25 november Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo) Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Max 16 deltagare Kursledare: Ulf Giege Läs mer >

2022-08-18T02:44:07+02:00

Förankringsfaktorn kan ha större påverkan än du tror

Underskatta inte förankringsfaktorn. Underskatta inte förankringsfaktor när du bedömer om något är lite eller mycket. Förankringsfaktorn påverkar dig mer än du tror. Ett experiment som visar den stora betydelsen. Ett experiment som belyser hur oerhört kraftfull förankringsfaktorn kan vara genomfördes vid San Franciscos Exploratorium. Hälften av besökarna fick svara på frågorna: Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter? Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? Den andra halvan av besökarna fick samma frågor med den enda skillnaden att det stod 55 meter istället för 366 meter. En Läs mer >

2022-08-11T21:55:02+02:00

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har förhandlat med fler gånger förut, men du har känt dig irriterad, arg eller illa till mods både under och efter varje förhandling. Här kommer några förslag på åtgärder som du skulle kunna vidta för att minska den emotionella belastningen, både före och under förhandlingen. Undvika situationen Påverka situationen Medvetet välja vad du fokuserar på Tänka annorlunda Hålla tillbaka Läs mer >

2022-08-11T21:56:17+02:00

Man lär inte av erfarenhet utan när man reflekterar över den!

För att utveckla din förmåga att leda dig själv är det viktigt att reflektera. I annat fall är det lätt hänt att du fortsätter på samma sätt som vanligt. Då kanske det bara är kriser och direkta misslyckande som ger inspiration till utveckling, om ens det. Efter en förhandling eller ett möte kan man reflektera på ett strukturerat och fördjupat sätt. De fyra olika nivåerna är: Överenskommelsen Relationen Mitt eget beteende Mina egna tankar och känslor. Överenskommelsen - Hur gick det? Vad kom ni överens om? Var det en bra överenskommelse som Läs mer >

2022-08-11T21:57:32+02:00

Vikten av att ställa frågor!

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du kan ta och behålla initiativet. Du kan få mera information och därmed mera inflytande. Du kan utveckla relationen. Ta och behålla initiativet Det är den som ställer frågor som styr samtalet och det är den som svarar som blir styrd. Man kan säga att det är frågorna sätter agendan. Men frågorna styr inte bara det man pratar om Läs mer >

2022-08-11T22:00:57+02:00

Immunity to change!

“To conquer fear is the beginning of wisdom.” ― Bertrand Russell Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling. Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att äta hälsosammare, motionera mer och slut röka, då borde du vara väldigt motiverad att ändra din livsstil. En medicinsk studie visade dock att av hjärtpatienter som verkligen var illa ute var det bara en av sju som lyckades lägga om sin livsstil. Varför är vissa personliga utvecklingsmål så svåra att nå? En förklaring är att vi har underliggande Läs mer >

2022-08-11T22:02:30+02:00

Småpratets betydelse

Småpratets betydelse för en framgångsrik förhandling. Med småprat menar jag det man talar om som inte har något med själva förhandlingen att göra. I dagens samhälle är många stressade och det är ont om tid. I samband med förhandlingar stöter jag ibland på  uppfattningen att man kan hoppa över småpratet för att vinna tid. Man går direkt på själva sakfrågan för att inte tappa tid på oväsentligheter. Många gånger kan en sådan strategi vara ineffektiv. I en studie som den kände professorn i psykologi Robert Cialdini hänvisar till lät man två grupper Läs mer >

2022-08-11T22:03:47+02:00
Till toppen