13 steg till bättre förberedelse inför förhandling

Förbered din förhandling på ett strukturerat sätt, 13 steg. Att förberedelser är av största vikt inför en förhandling är nog de flesta överens om. Trots det kommer många inte tillräckligt förberedda till en viktig förhandling. För att var väl förberedd behöver du ha information om själva sakfrågan. Ibland är man väl förtrogen med området och andra gånger har man nästan inga relevanta förkunskaper. Men förutom att skaffa dig så mycket relevant information som möjligt inför förhandlingen behöver du också förbereda själva förhandlingen. För att underlätta för dig att genomföra din nästa förhandling Läs mer >