fbpx

Fyra olika perspektiv på en förhandling

De perspektiv som en förhandlare bör vara medveten om är sakfrågan, relationen, beteenden och attityder. Sakfrågan är vad man förhandlar om, själva överenskommelsen. Relationen handlar om stämning i rummet och lägger grunden för det sociala kontraktet. En viktig parameter är graden av tillit mellan parterna. Beteende är vad enskilda personer gör, men kanske ännu viktigare är hur de gör det. Samma budskap kan kommuniceras på ett sätt som gör att den andra parten upplever sig som respekterad eller på ett sätt så att den andra parten upplever sig kränkt. Kroppsspråk, ordval och Läs mer >

2022-08-11T22:08:21+02:00

Vikten av en rättvis överenskommelse.

Vårt behov av rättvisa överenskommelser är stort Kommer du ihåg någon gång när du blev orättvist behandlad? Hur kändes det? Faktum är att känslan av att uppleva sig orättvist behandlad ger ett starkt stresspåslag i kroppen. Du kanske känner det i kroppen nu när du tänker på det som hände, fast det kanske var flera år sedan. Att vi är så känsliga för orättvisor är något som är djupt förankrat i våra hjärnor. Det är inte bara barn det gäller utan även vuxna, och inte bara jämlika svenskar, utan alla människor från Läs mer >

2023-05-02T22:11:17+02:00

13 steg till bättre förberedelse inför förhandling

Förbered din förhandling på ett strukturerat sätt, 13 steg. Att förberedelser är av största vikt inför en förhandling är nog de flesta överens om. Trots det kommer många inte tillräckligt förberedda till en viktig förhandling. För att var väl förberedd behöver du ha information om själva sakfrågan. Ibland är man väl förtrogen med området och andra gånger har man nästan inga relevanta förkunskaper. Men förutom att skaffa dig så mycket relevant information som möjligt inför förhandlingen behöver du också förbereda själva förhandlingen. För att underlätta för dig att genomföra din nästa förhandling Läs mer >

2023-07-16T18:14:24+02:00
Till toppen