“To conquer fear is the beginning of wisdom.”
― Bertrand Russell

Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling.

Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att äta hälsosammare, motionera mer och slut röka, då borde du vara väldigt motiverad att ändra din livsstil.

En medicinsk studie visade dock att av hjärtpatienter som verkligen var illa ute var det bara en av sju som lyckades lägga om sin livsstil.

Varför är vissa personliga utvecklingsmål så svåra att nå?

En förklaring är att vi har underliggande rädslor och antaganden som styr oss på ett sett som vi till stor del är omedvetna om. Det som lätta kan hända då är att ju ihärdigare man driver på sitt eget utvecklingsarbete, desto starkare blir det underliggande motståndet. Ungefär som att både gasa och bromsa samtidigt, vilket inte är så bra för bilen.

Hur gör man?

Harvardforskarna Robert Kegan och Lisa Lahey har arbetat med att skapa en struktur för att tydliggöra sådana processer som skapar ett naturligt men kraftfullt motstånd mot förändring. De har också utvecklat metoder för att upptäcka underliggande mekanismer och hur man kan arbeta för att komma förbi dessa låsningar.

Konceptet kallas ”Immunity to Change” och har 5 steg:

  1. Identifiera ditt viktigaste personliga utvecklingsmål. Något som är viktigt för dig och om du blev lite bättre inom detta område skulle det höja din livskvalité, både i privatlivet som professionellt.
  2. Identifiera egna beteenden som direkt motverkar ditt utvecklingsmål.
  3. Identifiera din underliggande oro och rädsla.
  4. Identifiera vilka underliggande antaganden som du lever efter som om de vore sanna.
  5. Börja testa dina underliggande antagande i små steg. Du uppgraderar din inre karta om verkligheten till ”version 2018”.

För mer information: http://www.ccorgs.se/vara-byggstenar/

Nästa tips; Småpratets betydelse