Förhandlingens psykologi inriktar sig huvudsakligen på relationen under en förhandling och hur du aktivt kan bidra till att skapa ett så konstruktivt samarbetsklimat som möjligt.

Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”.

Förhandlingens psykologi passar bäst efter kursen Förhandlingsteknik.

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Max 16 deltagare
Nästa kurstillfälle: våren 2024
Kursledare: Ulf Giege

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

 • få en ökad medvetenhet om relationens betydelse och hur du proaktivt kan bidra till en mera konstruktiv relation.
 • du på ett bättre sätt kan hantera förhandlingssituationer där relationen är ansträngd.
 • öka din förmåga att agera konstruktivt även i utmanande och provocerande situationer.
 • öka din förmåga att hantera egna tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din kommunikationsförmåga och förståelse för förhandlingspsykologi.
 • bli mera medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare.

Innehåll

 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum” med perspektiv på:
  • sakfrågan
  • relationen
  • beteende
  • känslor, tankar och antaganden
 • ”Neuro Negotiation”, vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Perspektiv på vår sociala hjärna.
 • Ditt personliga beteende under en förhandling.
 • Hur du förhåller dig till dina egna tankar och känslor under en förhandling.
 • Perspektiv och verktyg för att utveckla såväl ditt inre som personliga ledarskap.
 • Förhandlingspsykologi
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikations perspektiv.
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Olika övningar, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du skapar mera värde.
 • Olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du utvärderar din egen förhandling på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efteråt.

En lyckad förhandling,

Ingår i denna kurs

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation