Ulf Giege

  • Över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
  • Mer än tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
  • Utbildad i att lära ut förhandling vid Harvard Law School.
  • Legitimerad psykoterapeut (Finland).
  • Certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
  • Författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

Bakgrund

Jag började min karriär inom försvaret där jag också arbetade med ledarutveckling. Sedan gick jag vidare till FMV, där jag under 10 år som byråchef och överingenjör arbetade med upphandling och utveckling av försvarsmateriel. Mellan 2002 och 2004 verkade jag som linjechef med ansvar för funktionerna HR, IT, Ekonomi och Administration (cirka 200 underställda medarbetare). Sedan 2004 är jag på Quest Leadership med fokus på ledarutveckling och förhandling.

Läs mer på LinkedIn

Quest Leadership

Quest Leadership arbetar sedan 2001 med att bidra till ännu mera konstruktiva relationer i arbetslivet. Vi är i partnerskap med Co-Creative Organizations och samarbetar med Riddarfjärden Utveckling AB.

Kunder

Quest Leadership har kunder från både den privata och den offentliga sektorn. Vi har under de senaste 17 åren utbildat deltagare från cirka 100 olika företag, organisationer och myndigheter.

Exempel på kommentarer hittar du här.

Kommentarer från kursdeltagarna

Bild på Ulf Giege. lärare i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Ulf Giege. lärare i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi