Immunity to change!

“To conquer fear is the beginning of wisdom.” ― Bertrand Russell Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling. Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att äta hälsosammare, motionera mer och slut röka i annat fall kommer det sluta illa, då borde du vara väldigt motiverad att ändra din livsstil. En medicinsk studie visade dock att av hjärtpatienter som verkligen var illa ute var det bar en av sju som lyckades lägga om sin livsstil. Varför är vissa personliga utvecklingsmål så svåra att nå? Läs mer >