Förhandlingsattityden är viktigare än förhandlingstekniken

För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka din medvetenhet om det som känns i magen men inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och att vara medveten om båda parters inre känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad vi tror.

Den moderna hjärnforskningen ger ny insikt om hur känsliga vi är för hur relationer utvecklas.

Grunden för en värdeskapande förhandlingsattityd är en god självkännedom och självkontroll. Då har du goda förutsättningar för att aktivt bidra till att skapa en relation som bygger mera på tillit och mindre på rädsla.

Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi, känslor och tankar.