Integritetspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker webbplatsen www.questleadership.se. Den gäller också dig som är kund och/eller vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in information från dig när du beställer tjänster eller frågar efter mer information om våra tjänster.
Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagsnamn och faktureringsadress.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Quest AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.
Informationen använder vi för att kunna kontakta dig, för att skicka information till dig och, om du godkänt det, även skicka till exempel nyhetsbrev och erbjudanden.

Så länge sparas uppgifterna

Uppgifter sparas så länge ni är kunder eller önskar ha kontakt med oss.
När ni upphör att vara kund ska informationen raderas. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev eller information. Informationen raderas om ni begär det.
Personuppgifter som skickas in till oss utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller avtalsärenden.

Om våra register med personuppgiftsinformation

Vi sparar informationen inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Säkerhet i våra system

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
Vi skyddar dessutom dina uppgifter ”offline”. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (kan tillexempel vara fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Om cookies på webbplatsen

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare.
Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Läs mer om Cookies

Avsluta utskick av nyhetsbrev, information via e-post

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation med mera. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du gärna kontakta oss och begära att vi slutar skicka information till dig.

Överföring av information

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen och i vårt företag. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (som exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
 • Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du ansvarig för personuppgifter på Quest AB.

Har du frågor kring vår integritets-policy skicka ett mejl eller ring till

Kontaktuppgifter

Quest AB
Telefon: 070 456 6031
E-post: ulf@questleadership.se

Ansvarig för insamlade personuppgifter

Har du frågor kring vår integritets-policy skicka ett mejl eller ring
Ulf Giege
Telefon: 070 456 6031
E-post: ulf@questleadership.se

Kontakt med tillsynsmyndighet

Du har alltid möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se.