För att utveckla din förmåga att leda dig själv är det viktigt att reflektera. I annat fall är det lätt hänt att du fortsätter på samma sätt som vanligt. Då kanske det bara är kriser och direkta misslyckande som ger inspiration till utveckling, om ens det.

Efter en förhandling eller ett möte kan man reflektera på ett strukturerat och fördjupat sätt.

De fyra olika nivåerna är:

  1. Överenskommelsen
  2. Relationen
  3. Mitt eget beteende
  4. Mina egna tankar och känslor.

Överenskommelsen – Hur gick det?

Vad kom ni överens om? Var det en bra överenskommelse som tillfredsställde båda parters underliggande intressen?

Relationen – Hur utvecklades relationen?

Fundera på hur relationen utvecklades under förhandlingen och framförallt hur stämningen var på slutet. Det är också bra att vara medveten om det var någon särskild händelse som påverkade atmosfären i rummet.

Mitt eget beteende – Vad gjorde jag?

Vad du kommunicerar men framförallt hur du gör det har stort påverkan på den andra parten. Var därför särskilt uppmärksam på om du har något beteende som kan upplevas som provocerande.

Mina egna tankar och känslor – Vad tänkte och kände jag under förhandlingen? Vad var mina underliggande antaganden och motiv?

Att vara medveten om sin egna känslor och tankar har stor betydelse för att kunna bete sig på ett konstruktivt sätt även i utmanande situationer. De tankar och känslor som du inte är medveten om kan ibland driva ett beteende som inte är bra för dig.

För ytterligare information se

Strukturerad reflektion efter en förhandling.