Sex steg för att kunna hantera konflikter mer konstruktivt

Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

1. Dina känslor

En konflikt är stressande för oss människor, vi är sociala varelser. Om du är upprörd, arg och rädd är det viktigt att du är medveten om dina känslor. Därför behöver du fånga upp dina egna känslor, så att de inte påverkar ditt beteende på ett negativt sätt.

2. Dina antaganden

Fundera också på vilka antaganden som du har om den andra partens motiv. Vi människor agerar ofta som om våra antaganden om verkligheten vore korrekta. Det är inte alltid så, särskilt i en konfliktsituation.

3. Dina perspektiv

Titta på konflikten från den andra partens perspektiv. Vilka känslor, antaganden och motiv tror du att den andra parten har?

4. Ditt beteende

Säkerställ att ditt eget beteende är respektfullt och korrekt. Var särskilt observant på om det är något i ditt beteende när du är stressad som driver upp stressen ytterligare hos den andra parten.

5. Relationen

Försök att lyssna och bekräfta mer än att tala i ett försök att övertyga den andra parten. När du för fram din uppfattning, var tydlig med att det är din uppfattning. Det inger budskapet om att man kan uppleva en situation eller konflikt på olika sätt och att ingen har monopol på verkligheten.

En enkel teknik är ”jag” budskap. ”Jag upplever att…” ”Som jag ser det….”

6. Sakfrågan

Försök att hitta en gemensam problembeskrivning. Därefter hur ni kan lösa problemet på ett sätt så att båda parters underliggande intressen blir tillgodosedda på ett godtagbart sätt.

Förhandlingsteknik kurs och utbildning

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlingen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens Psykologi

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Konflikthantering kurs och utbildning

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag.

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik webbkurs

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.