Komplexiteten ökar hela tiden!

Vilken typ av beslut som du skall fatta påverkar vilken beslutslogik du bör använda.

Huvudsakligen kan vi dela in besluten i tre olika beslutstyper; enkla-, komplicerade, och komplexa beslut.

Enkla beslut

Det finns ett tydligt samband mellan orsak och verkan. Vi har hanterat liknade situationer många gånger och vi har en modell som fungerar. Här är det bara att identifiera problemet och fatta beslut.

”Hur svårt kan det vara”.

Komplicerade beslut

Här finns det också ett samband mellan orsak och verkan, men det är otydligt eller rentav osynligt för de som inte har rätt expertkompetens. Eftersom det är en komplicerad situation krävs det att rätt expertis blir rådfrågad. Experterna måste också få möjlighet att analysera situationen innan de kan komma fram till ett beslut och en handlingsplan.

Ofta finns det också flera olika lösningar till en frågeställning.

”Vi måste analyser och tänka till först”.

Komplexa beslut

En situation som är komplex präglas av att det finns en stor mängd påverkande parametrar, utan några utpräglade linjära samband mellan orsak och verkan. Det innebär att små förändringar kan få oproportionerligt stora konsekvenser. Det är väldigt svårt eller rentav omöjligt att räkna ut vad man ska göra.

För att hantera ett komplext beslut är ett första steg att samla personer med olika perspektiv och expertis. Det gör att sannolikheten ökar att vi får något eller några bra förslag.

Eftersom vi inte vad som kommer att fungera får man pröva sig fram. Man prövar först i liten skala och om det går bra gör man mer av samma sak och om det går sämre får man göra mindre eller prova något annat. Lösningen växer fram i interaktion med verkligheten.

Innan man bestämmer sig för vad man skall prova bör man också ha en beredskap för hur man skall göra om det går bra och om det går dåligt.

”Vi får pröva oss fram”.

Slutsats

Innan du fattar ett beslut, fundera på vilken typ av beslut det är som du skall ta. Det är olika angreppssätt. Att hantera ett komplicerat beslut som ett enkelt beslut blir inte bra, inte heller att hantera ett komplext beslut som ett komplicerat beslut.

Det är inte ovanligt att vi som ”vanedjur” har ett favoritsätt att fatta beslut på. Det kan få till konsekvens att vi använder det sättet att fatta beslut på, även i situationer där det inte är optimalt.

För mer information:

The Cynefin Framework

Frågetecken

Är det komplicerat eller komplext?