Ny kurs Förhandlingsteknik E-learning

Gå till E-learning Förhandlingsteknik

  • 6 moduler

  • 17 olika videoavsnitt

  • 18 frågor/problem

  • flera mallar och verktyg

  • diplom

  • gå kursen var och när du vill

  • fullpackad med värdefull kunskap

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd” är en praktisk handledning där du direkt kan hämta den kunskap du behöver inför din kommande förhandling.

Ny reviderad upplaga.

30 extra sidor om förhandlingens psykologi.

Förberedelsemall
Mall för reflektion
Läs avsnitt ur boken