Kurser i förhandling.

Flera olika kurser i förhandling;

 • Förhandlingsteknik
 • Förhandlingens psykologi
 • Förhandlingens konflikthantering.

Välj den som passar dig!

Gå till E-learning Förhandlingsteknik
 • 6 moduler
 • 17 olika videoavsnitt
 • 18 frågor/problem
 • flera mallar och verktyg
 • diplom
 • gå kursen var och när du vill
 • fullpackad med värdefull kunskap

För dig som går kurs

Förberedelsemall
Mall för reflektion

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken är en praktisk handledning där du direkt kan hämta den kunskap du behöver inför din kommande förhandling.

 • Ny reviderad upplaga.
 • 30 extra sidor om förhandlingens psykologi.
Läs avsnitt ur boken

Kurser i förhandling

 • Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Förhandlingsteknik kurs

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlningen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

 • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens psykologi, kurs

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

 • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Förhandlingens konflikthantering

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag .

 • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik E-learning

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.