fbpx

Om Ulf Giege

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ulf Giege skapat 19 blogginlägg för.

Immunity to change!

“To conquer fear is the beginning of wisdom.” ― Bertrand Russell Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling. Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att äta hälsosammare, motionera mer och slut röka, då borde du vara väldigt motiverad att ändra din livsstil. En medicinsk studie visade dock att av hjärtpatienter som verkligen var illa ute var det bara en av sju som lyckades lägga om sin livsstil. Varför är vissa personliga utvecklingsmål så svåra att nå? En förklaring är att vi har underliggande Läs mer >

2022-08-11T22:02:30+02:00

Småpratets betydelse

Småpratets betydelse för en framgångsrik förhandling. Med småprat menar jag det man talar om som inte har något med själva förhandlingen att göra. I dagens samhälle är många stressade och det är ont om tid. I samband med förhandlingar stöter jag ibland på  uppfattningen att man kan hoppa över småpratet för att vinna tid. Man går direkt på själva sakfrågan för att inte tappa tid på oväsentligheter. Många gånger kan en sådan strategi vara ineffektiv. I en studie som den kände professorn i psykologi Robert Cialdini hänvisar till lät man två grupper Läs mer >

2022-08-11T22:03:47+02:00

Fyra olika perspektiv på en förhandling

De perspektiv som en förhandlare bör vara medveten om är sakfrågan, relationen, beteenden och attityder. Sakfrågan är vad man förhandlar om, själva överenskommelsen. Relationen handlar om stämning i rummet och lägger grunden för det sociala kontraktet. En viktig parameter är graden av tillit mellan parterna. Beteende är vad enskilda personer gör, men kanske ännu viktigare är hur de gör det. Samma budskap kan kommuniceras på ett sätt som gör att den andra parten upplever sig som respekterad eller på ett sätt så att den andra parten upplever sig kränkt. Kroppsspråk, ordval och Läs mer >

2022-08-11T22:08:21+02:00

Skilj på komplicerade och komplexa beslut!

Komplexiteten ökar hela tiden! Vilken typ av beslut som du skall fatta påverkar vilken beslutslogik du bör använda. Huvudsakligen kan vi dela in besluten i tre olika beslutstyper; enkla-, komplicerade, och komplexa beslut. Enkla beslut Det finns ett tydligt samband mellan orsak och verkan. Vi har hanterat liknade situationer många gånger och vi har en modell som fungerar. Här är det bara att identifiera problemet och fatta beslut. ”Hur svårt kan det vara”. Komplicerade beslut Här finns det också ett samband mellan orsak och verkan, men det är otydligt eller rentav osynligt Läs mer >

2022-08-11T22:06:46+02:00

Dina förväntningar påverkar upplevelsen, troligen mer än du tror

Dina förväntningar kan påverka din upplevelse, var sig det är ett arbetsmöte på jobbet eller ett glas vin Tänk dig att du skall träffa en person för första gången. Innan mötet får du av en kollega höra att personen som du skall möta är både inkompetent och otrevlig, eller att din kollega istället säger att personen är väldigt kunnig och mycket vänlig. Beroende på vilken information som du fick, går du till mötet med helt olika förväntningar. Vilka förväntningar som vi har när vi går in i ett möte påverkar vår perception Läs mer >

2022-08-11T22:10:25+02:00

Förhandling är till 20 % teknik och till 80 % inre känslor och tankar.

Förhandlingsattityden är viktigare än förhandlingstekniken För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka din medvetenhet om det som känns i magen men inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och att vara medveten om båda parters inre känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad vi tror. Den moderna hjärnforskningen ger ny insikt om hur känsliga vi är för hur relationer utvecklas. Grunden för en värdeskapande förhandlingsattityd Läs mer >

2023-05-02T22:08:06+02:00

Vikten av en rättvis överenskommelse.

Vårt behov av rättvisa överenskommelser är stort Kommer du ihåg någon gång när du blev orättvist behandlad? Hur kändes det? Faktum är att känslan av att uppleva sig orättvist behandlad ger ett starkt stresspåslag i kroppen. Du kanske känner det i kroppen nu när du tänker på det som hände, fast det kanske var flera år sedan. Att vi är så känsliga för orättvisor är något som är djupt förankrat i våra hjärnor. Det är inte bara barn det gäller utan även vuxna, och inte bara jämlika svenskar, utan alla människor från Läs mer >

2023-05-02T22:11:17+02:00

13 steg till bättre förberedelse inför förhandling

Förbered din förhandling på ett strukturerat sätt, 13 steg. Att förberedelser är av största vikt inför en förhandling är nog de flesta överens om. Trots det kommer många inte tillräckligt förberedda till en viktig förhandling. För att var väl förberedd behöver du ha information om själva sakfrågan. Ibland är man väl förtrogen med området och andra gånger har man nästan inga relevanta förkunskaper. Men förutom att skaffa dig så mycket relevant information som möjligt inför förhandlingen behöver du också förbereda själva förhandlingen. För att underlätta för dig att genomföra din nästa förhandling Läs mer >

2023-07-16T18:14:24+02:00
Till toppen