– lär dig förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt

Kursen fokuserar huvudsakligen på att träna de tekniska aspekterna. Du får god förståelse för de olika faserna. Dessutom får du veta vad du skall tänka på i respektive fas.

Du lär dig flera olika verktyg. Utbildningen ger dig en solid förståelse för strukturen på en förhandling. Du får också många möjligheter att träna i praktiska situationer.

Utbildningen är upplagd som en blandning av teoripass och övningar för att optimera lärandet baserat på den moderna hjärnforskningen.

Datum: 28 augusti 2024

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo)

Max 12 deltagare

Pris: 8 500 kr (exkl moms)
Plats: Stockholm
Kursledare: Ulf Giege

Målgrupp

För dig  som har i uppdrag att förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark för bostäder och företagsområden, att sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende samt att ansvara för kommunens investeringar i gator, vägar, torg och andra allmänna platser inom exploateringsområdet.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar. Främst genom att:

 • Förbereda dina förhandlingar på ett strukturerat sätt
 • Kunna hantera olika förhandlingsstrategier och välja den lämpligaste
 • Kunna förhandla på ett målmedvetet sätt
 • Bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare

Innehåll i förhandlingsteknik exploatering

 • De olika faser
 • Vad du skall tänka på under respektive fas
 • Hur du förbereder en förhandling på ett strukturerat sätt
 • Val av strategi
 • Hur du skall tänka för att komma fram till en balanserad målsättning
 • Effektiva tekniker för att ta och behålla initiativet
 • Principer för påverkan
 • Effektiva principer för köpslående
 • Olika avslutningstekniker
 • Hur du fördelar värde
 • Hur du skapar mera värde
 • Vad som krävs för ett bra avslut
 • Du får träna under flera olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra
 • Hur du utvärderar din egen insats efteråt

Ingår i denna kurs

 • En dags utbildning  i förhandlingsteknik med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Kursdokumentation
 • Lunch, samt för- och eftermiddagskaffe, (gäller ej Zoomkurser)

Vad som krävs för kurs via Zoom

Att du har laddat ned Zoom-appen och att du har kamera och mikrofon på din dator så att du kan ansluta med ljud och bild. Vi genomför några förhandlingsfall i par för att befästa teorin.