En förhandling är en kommunikationsprocess och då har samarbetsklimat stor betydelse. I modul 2, Förhandlingens psykologi är fokus på hur du aktivt kan bidra till att skapa en så konstruktiv relation som möjligt.

Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”.

Datum: 29 augusti 2024
Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)

Max 12 deltagare
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Plats: Centrala Stockholm
Kursledare: Ulf Giege

Målgrupp

För dig  som har i uppdrag att förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark för bostäder och företagsområden, att sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende samt att ansvara för kommunens investeringar i gator, vägar, torg och andra allmänna platser inom exploateringsområdet.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

 • få en ökad medvetenhet om relationens betydelse och hur du proaktivt kan bidra till en mera konstruktiv relation.
 • du på ett bättre sätt kan hantera förhandlingssituationer där relationen är ansträngd.
 • öka din förmåga att agera konstruktivt även i utmanande och provocerande situationer.
 • öka din förmåga att hantera egna tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din kommunikationsförmåga.
 • bli mera medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare.

Innehåll förhandlingens psykologi, inriktning exploatering

 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum” med perspektiv på:
  • sakfrågan
  • relationen
  • beteende
  • känslor, tankar och antaganden
 • ”Neuro Negotiation”, vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Perspektiv på vår sociala hjärna.
 • Ditt personliga beteende under en förhandling.
 • Hur du förhåller dig till dina egna tankar och känslor under en förhandling.
 • Förhandlingens psykologi
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikations perspektiv.
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Olika övningar, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du utvärderar din egen förhandling på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efteråt.

En lyckad förhandling,

Ingår i denna kurs

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation