I bland hamnar vi tyvärr i konflikter eller konfliktliknande situationer. Det kan vara att den andra parten inte har ett professionellt förhållningssätt i alla lägen.

Syftet  med kursen är att utveckla din förmåga att hantera konflikter eller potentiella konfliktsituationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Som en grund kommer du att få en ökad förståelse vad som händer i en konflikt både på individ- som relationsnivå.

Datum: 30 augusti 2024
Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Max 12 deltagare
Kursledare: Ulf Giege
Plats: Stockholm

Målgrupp

För dig  som har i uppdrag att förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark för bostäder och företagsområden, att sälja eller upplåta mark med tomträtt och arrende samt att ansvara för kommunens investeringar i gator, vägar, torg och andra allmänna platser inom exploateringsområdet.

Utbildningsmål

Du kommer att få:

 • en ökad förståelse för hur konflikter kan uppstå och hur du kan hantera dem på att konstruktivt sätt
 • en ökad medvetenhet om relationens betydelse och hur du proaktivt kan bidra till en bättre relation
 • en ökad insikt i vad som händer inom en person och mellan två personer under e konfliktfylld situation
 • en ökad förmåga att stödja andra att hantera konfliktfyllda situationer

Innehåll i kursen konflikthantering, inriktning exploatering

 • Metoder för konflikthantering
 • Perspektiv på konflikthantering
 • ”NeuroNegotiation” och vad som händer i hjärnan under en förhandling
 • Perspektiv på vår sociala hjärna
 • Ditt personliga beteende under en förhandling
 • Hur du förhåller dig till egna tankar och känslor under en förhandling
 • Perspektiv och verktyg för att utveckla såväl ditt inre som ditt personliga ledarskap
 • Förhandlingens psykologi
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikationsperspektiv
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare.
 • Olika övningar som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du utvecklar din egen förhandlingsförmåga på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efter förhandlingen.

I kursen konflikthantering ingår:

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation