Modul 1. Förhandlingsteknik, inriktning exploatering.

- lär dig förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt Kursen fokuserar huvudsakligen på att träna de tekniska aspekterna. Du får god förståelse för de olika faserna. Dessutom får du veta vad du skall tänka på i respektive fas. Du lär dig flera olika verktyg. Utbildningen ger dig en solid förståelse för strukturen på en förhandling. Du får också många möjligheter att träna i praktiska situationer. Utbildningen är upplagd som en blandning av teoripass och övningar för att optimera lärandet baserat på den moderna hjärnforskningen. Tid: 09.00 till 16.30 (lunch Läs mer >

2022-04-14T20:16:35+02:00

Modul 2. Förhandlingens psykologi, inriktning exploatering

En förhandling är en kommunikationsprocess och då har samarbetsklimat stor betydelse. I modul 2, Förhandlingens psykologi är fokus på hur du aktivt kan bidra till att skapa en så konstruktiv relation som möjligt. Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”. Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00) Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Max 16 deltagare Kursledare: Ulf Giege Målgrupp För dig  som har Läs mer >

2022-04-04T13:17:38+02:00

Modul 3. Konflikthantering, inriktning exploatering

I bland hamnar vi tyvärr i konflikter eller konfliktliknande situationer. Det kan vara att den andra parten inte har ett professionellt förhållningssätt i alla lägen. Syftet  med kursen är att utveckla din förmåga att hantera konflikter eller potentiella konfliktsituationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Som en grund kommer du att få en ökad förståelse vad som händer i en konflikt både på individ- som relationsnivå. Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo) Pris: 8 500 kr (exkl. moms) Max 16 deltagare Kursledare: Ulf Giege Plats: Stockholm Anmäl Läs mer >

2022-04-04T14:39:07+02:00
Till toppen