Ledande förhandlingsteknik

I boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd” belyser jag förhandling från två huvudperspektiv. Det ena är från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik och det andra är från det mänskliga perspektivet, förhandlingens psykologi.
Förhandling är till 20% teknik och till 80% attityd.
Efter att under femton år ha utbildat professionella förhandlare tyckte jag att det var hög tid att samla mina tankar om detta spännande område i en bok.

Boken är indelad i tre delar:

  • I inledningen beskriver jag hur du kan få perspektiv på din förhandling så att du väljer rätt strategi utifrån den givna situationen. Helt enkelt en situationsanpassad förhandlingsteknik.
  • Den andra delen handlar om förhandlingsprocessen. Jag går grundligt igenom de olika faserna steg för steg. Dessa kommer att ge dig en tekniskt solid grund för att kunna förhandla.
  • Den tredje delen handlar om förhandlingens psykologi och vars syfte är att du ska få en djupare förståelse för vad det är som händer under en förhandling, och öka din medvetenhet om det som känns i magen men som inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och dina samt den andra partens känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad många tror.

Det är min övertygelse att om du bara använder några av mina tips och perspektiv i den här boken kommer du att få bättre resultat från dina framtida förhandlingar.

Du kan bläddra i boken här:

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789197929554/partner/smakprov