Ledande förhandlingsteknik

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd är en bok som ger dig en praktisk handledning. Du kan direkt hämta den kunskap som du behöver inför din nästa förhandling.

Boken beskriver teknik och taktik för att uppnå en fördelning av värde på ett effektivt sätt, samt hur du skapar konstruktiva relationer och mervärde.

Förutom de tekniska aspekterna av en förhandling ägnas särskilt fokus åt relationens betydelse och förhandlingens psykologi.

Oavsett om du är erfaren eller nybörjare kan du ta din förhandling till nästa nivå, den boken om förhandling visar dig hur. Om du bara använder några av bokens tips eller perspektiv kommer du att nå ett bättre resultat av dina framtida förhandlingar.

Boken innehåller dessutom flera mallar och verktyg som du kan använda före, under och efter en förhandling.

I boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd” belyser jag förhandling från två huvudperspektiv. Det ena är från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik och det andra är från det mänskliga perspektivet, förhandlingens psykologi. Boken används som kursbok i kursen förhandlingsteknik.

Boken är indelad i tre delar:

  • I inledningen av boken beskriver jag hur du kan få perspektiv på din förhandling så att du väljer rätt strategi utifrån den givna situationen. Helt enkelt en situationsanpassad förhandlingsteknik.
  • Den andra delen av boken handlar om förhandlingsprocessen. Jag går grundligt igenom de olika faserna steg för steg. Dessa kommer att ge dig en tekniskt solid grund för att kunna förhandla.
  • Den tredje delen är en bok som handlar om förhandlingens psykologi och vars syfte är att du ska få en djupare förståelse för vad det är som händer under en förhandling, och öka din medvetenhet om det som känns i magen men som inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och dina samt den andra partens känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad många tror.

Du kan bläddra i boken här:

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789197929554/partner/smakprov

Våra kurser i förhandling

Förhandlingsteknik bok