Ledande förhandlingsteknik

I boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd” belyser jag förhandling från två huvudperspektiv. Det ena är från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik och det andra är från det mänskliga perspektivet, förhandlingens psykologi. Boken används som kursbok i kursen förhandlingsteknik.

Boken är indelad i tre delar:

  • I inledningen beskriver jag hur du kan få perspektiv på din förhandling så att du väljer rätt strategi utifrån den givna situationen. Helt enkelt en situationsanpassad förhandlingsteknik.
  • Den andra delen handlar om förhandlingsprocessen. Jag går grundligt igenom de olika faserna steg för steg. Dessa kommer att ge dig en tekniskt solid grund för att kunna förhandla.
  • Den tredje delen handlar om förhandlingens psykologi och vars syfte är att du ska få en djupare förståelse för vad det är som händer under en förhandling, och öka din medvetenhet om det som känns i magen men som inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och dina samt den andra partens känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad många tror.

Du kan bläddra i boken här:

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789197929554/partner/smakprov

Våra kurser i förhandling