….i högre utsträckning än du tror.

Tro inte på allt du ser! Mer än 80% är din egen skapelse.

Ett rimligt antagande är att nu du tittar på något går signaler från ögat till syncentrum och där skapas en bild av vad du ser. Sedan kanske du tänker att du inte alltid är helt objektiva. Det innebär att hur du skapar mening av dina synintryck också till del kan påverkas av vad som du redan har lagrat i din hjärna.

Hjärnforskarnas uppfattning är den mening som din hjärna skapar, alltså vad du tycker att du ser, till 80 procent skapas av signaler som inte kommer från näthinnorna. Minder är 20 procent kommer från ögonen.

Din ”perception kan därför liknas vid en kontrollerad hallucination, anpassad till en yttre värld”.

Att vi människor kan se på samma sak eller händelse på olika sätt är nog inte så konstigt. Därför är det viktigt att få en uppfattning om hur den andra parten ser på situationen under ett möte eller förhandling.

Deras hjärna skapar mening på sitt sätt och din hjärna skapar din mening på ditt sätt.

Ingen har monopol på sanningen.

Referenser:

  • Bäckström, Fantasia, 2022.
  • Feldman Barrett, How Emotions Are Made, 2017.