Förhandlingsstrategi och Förhandlingstaktik

Vill du kunna driva förhandlingen dit du vill med en bibehållen god relation med motparten? Då är det viktigt att du har en strategi för din förhandling. Med strategi menar vi att du sätter din förhandling i ett större sammanhang än vad själva sakfrågan gäller. Du bör vidga perspektiven avseende relationen och tiden. På så sätt kan du med en lämplig förhandlingsstrategi få dina olika aktiviteter att dra åt samma håll också på längre sikt.

Förhandlingstaktik handlar mer om hur du planerar och genomför en enskild förhandling. Om du har en genomtänkt taktisk plan har du något att improvisera utifrån. Saker att fundera  på när du tar fram din taktisk plan är om du vill lägga första budet eller helst låta den andra parten vara först med sitt bud.

Från ett taktiskt perspektiv kan du vidare fundera på vad som skall vara ditt utgångsbud. Det skall vara en balans mellan två motstridiga intressen. Å ena sidan vill du lägga ett så aggressivt utgångsbud så att du har ett stort utrymme att kunna göra eftergifter utan att det kostar så mycket.  Å den andra sidan vill du inte lägga ett bud som gör att den andra parten reser sig upp och går. Det talar för att utgångsbudet skall vara lite mera modest. Se dock till att inte förlora för mycket av ditt förhandlingsutrymme redan vid utgångsbudet.

När du tar fram din taktiska plan bör du värdera de olika positionera från såväl ditt som från den andra sidans perspektiv. De positioner som ni värderar olika ger möjlighet till att skapa mera värde.

Det är också taktiskt klokt att fundera på i vilken ordning som du vill förhandla de olika positionerna.

Här finns en längre artikel som behandlar de olika faserna av en förhandling

Förhandlingsteknik kurs och utbildning

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlingen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens Psykologi

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Konflikthantering kurs och utbildning

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag.

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik webbkurs

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

  • Över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
  • Mer än tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
  • Utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
  • Legitimerad psykoterapeut (Finland).
  • Certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
  • Författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Först från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik. Sedan relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om situationsanpassad förhandlingsteknik. Följande del är den så kallade förhandlingsprocessen. Och till sist behandlas förhandlingens psykologi.