Förhandla

Att kunna förhandla på ett effektivt sätt är en viktig kompetens i den professionella vardagen. Det gäller inte bara säljare och inköpare, utan  minst lika mycket mellanchefer och projektledare med mera.

Vill du utveckla din förmåga att med trygghet och kompetens kunna förhandla så att du tar din del av förhandlingsutrymmet, samtidigt som du utvecklar goda relationer?

Vill du dessutom aktivt kunna bidra till att utveckla överenskommelsen, så att det blir bättre får båda parter?

Då ska du titta på våra olika öppna kurser i förhandling nedan.

QuestLeadership har 20 års erfarenhet att utveckla den professionella kompetensen för bättre affärsförhandlingar. Våra utbildningar belyser på djupet både förhandlingen från ett tekniskt- som relationellt perspektiv. Vi utbildar både på plats och digitalt.

Kurser i förhandling

  • Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Förhandlingsteknik kurs

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlningen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens psykologi, kurs

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Förhandlingens konflikthantering

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag .

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik E-learning

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

  • Över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
  • Mer än tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
  • Utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
  • Legitimerad psykoterapeut (Finland).
  • Certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
  • Författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.
Läs mer om Ulf Giege

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Först från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik. Sedan relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om situationsanpassad förhandlingsteknik. Följande del är den så kallade förhandlingsprocessen. Och till sist behandlas förhandlingens psykologi.

Läs mer om boken