Förhandla bättre

Quest Leadership ger ut kurser som snabbt kan hjälpa dig att förbättra din förhandlingsförmåga. Vare sig du är ny eller erfaren som förhandlare kommer du sannolikt att ha stor nytta av utbildningens upplägg och innehåll. Ulf Giege som är din kursledare har lång erfarenhet av stora internationella förhandlingar inom näringslivet. Något som kännetäcknar förhandlingskurserna hos oss är att det framförallt är två dimensioner som belyses. Den ena är den tekniska dimensionen som har att göra med hur man sköter allt från planeringen av förhandlingen till hur man väljer lämplig taktik och strategi för att få ut så mycket som möjligt utav förhandlingen (Läs gärna om förhandlingens olika faser). Den andra dimensionen är den relationella som handlar om känslor. Är förhandlingen av transaktionstyp kan man ta för sig mer utan att vara orolig för att relationen mellan parterna skadas för mycket. Men förhandlar man med en motpart som man sannolikt kommer ha en lång affärsrelation med så bör man vara mer försiktig med att ta för stor del av förhandlingsutrymmet. Då är det istället viktigare och mer lönsamt för båda parter att relation vårdas så att båda känner att man fått ett rättvist resultat.

Här finns en länk till huvudkursen i förhandlingsteknik där utbildning erbjuds både på plats och distans med anpassningar efter deltagarnas behov och önskemål. Webbkursen i förhandlingsteknik är ett bra alternativ för de som vill lära sig lite mer självständigt. Men den fungerar också bra som komplement till huvudkursen.

Förhandlingsteknik kurs och utbildning

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlingen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens Psykologi

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Konflikthantering kurs och utbildning

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag.

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik webbkurs

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

  • Över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
  • Mer än tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
  • Utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
  • Legitimerad psykoterapeut (Finland).
  • Certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
  • Författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Först från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik. Sedan relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om situationsanpassad förhandlingsteknik. Följande del är den så kallade förhandlingsprocessen. Och till sist behandlas förhandlingens psykologi.