Syftet är att du skall kunna hantera komplicerade, komplexa och konfliktfyllda förhandlingar på ett strukturerat sätt. Kursen integrerar också de olika perspektiven förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.oo till 13.oo)
Pris: 6.900 kr (exkl moms)
Max 12 deltagare
Kursledare: Ulf Giege

Anmäl dig här

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar främst genom att:

 • kunna hantera teknik- och relationsaspekter på ett balanserat sätt.
 • du på ett bättre sätt kan hantera förhandlingssituationer där sakfrågan är både komplicerad och komplex och att relationen dessutom är ansträngd.
 • utveckla din förmåga att agera konstruktiv, även i utmanande och provocerande situationer.
 • öka din förmåga att hantera tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din kommunikationsförmåga.
 • bli ännu mera medveten om din styrkor och utvecklingsområden som förhandlare.

Innehåll

 • Integrering av förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.
 • Perspektiv på konflikthantering.
 • Struktur för egna förberedelser inför en konfliktfylld förhandling.
 • Struktur för förhandlingsprocessen.
 • Perspektiv på förhandlingsstyrka.
 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum” med perspektiv på
  • sakfrågan
  • relationen
  • beteende
  • känslor, tankar och antaganden
 • ”NeuroNegotiation” och vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Perspektiv på vår sociala hjärna.
 • Ditt personliga beteende under en förhandling.
 • Hur du förhåller dig till egna tankar och känslor under en förhandling.
 • Perspektiv och verktyg för att utveckla såväl ditt inre som ditt personliga ledarskap.
 • Förhandlingens psykologi.
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikationsperspektiv.
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare.
 • Olika övningar som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du skapa mera värde.
 • Hur du utvecklar din egen förhandlingsförmåga på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efter förhandlingen.

Ingår i denna kurs

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation
Anmäl dig här