fbpx

Du skapar själv det du ser

....i högre utsträckning än du tror. Det finns anledning till att ha ett ödmjukt förhållningssätt till hur du ser på en viss situation. Ett rimligt antagande är att nu du tittar på något går signaler från ögat till syncentrum och där skapas en bild av vad du ser. Sedan kanske du tänker att du inte alltid är helt objektiva. Det innebär att hur du skapar mening av dina synintryck också till del kan påverkas av vad som du redan har lagrat i din hjärna. Hjärnforskarnas uppfattning är att den mening som din Läs mer >

2023-05-18T10:30:29+02:00

Förhandling är till 20 % teknik och till 80 % inre känslor och tankar.

Förhandlingsattityden är viktigare än förhandlingstekniken För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka din medvetenhet om det som känns i magen men inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och att vara medveten om båda parters inre känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad vi tror. Den moderna hjärnforskningen ger ny insikt om hur känsliga vi är för hur relationer utvecklas. Grunden för en värdeskapande förhandlingsattityd Läs mer >

2023-05-02T22:08:06+02:00
Till toppen