En ledare som stödjer och coachar en medarbetare inför en förhandling.