Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.