Förhandlingsteknik 2018-04-26T14:13:48+02:00

Förhandlingsteknik

Förhandlingsprocessen

En förhandlingsprocess kan delas in i fyra faser:

  • förberedelsefasen
  • informationsfasen
  • budgivningsfasen
  • avslutningsfasen

Varje förhandling är på ett sätt unik men genom de fyra faserna får du ett strukturerat verktyg som kommer att ge dig perspektiv på var du är i förhandlingen. Skickliga förhandlare har en god förmåga att uppfatta var i förhandlingsprocessen de är och anpassa sig till den andra partens tempo under de olika faserna.

Att ha en genomtänkt plan lägger grunden för att du kan driva förhandlingsprocessen på ett konstruktivt sätt. Det handlar om hur du förbereder dig, hur du samlar information, vilka bud du skall lägga och var och hur du kan göra eftergifter, till att kunna avsluta på ett sätt som ger ett bra resultat och lägger grunden för ett konstruktivt samarbete.

Schackpjäser som symboliserar förhandlingsteknik, taktik och strategi

Förhandlingsteknik, taktik och strategi