Förhandlingsteknik en dag i Stockholm. 2020-05-11T12:04:53+02:00

Kurs i förhandlingsteknik, en dag i Stockholm

Om kursen förhandlingsteknik

Kursen fokuserar huvudsakligen på de tekniska aspekterna av en förhandling. Syftet med kursen är att du skall ha en god förståelse för de olika faserna i en förhandling och vad du skall tänka på i respektive fas.

Kursen ger dig en solid struktur och flera olika verktyg för dina framtida förhandlingar.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

 • bättre kunna förbereda dina förhandlingar
 • kunna hantera olika förhandlingsstrategier och välja den lämpligaste
 • kunna förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt
 • bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare
 • förbättra din kommunikationsförmåga

Innehåll

 • Förhandlingscykelns olika faser och vad du skall tänka på under respektive fas
 • Hur du förbereder en förhandling på ett strukturerat sätt, 13 punkter att tänka på.
 • Hur du väljer förhandlingsstrategi.
 • Hur du skall tänka för att komma fram till en balanserad målsättning.
 • Skillnaden mellan rationell logik och emotionell logik.
 • Effektiva tekniker för att ta och behålla initiativet.
 • Principer för påverkan.
 • Om, var och hur du skall lägga första budet.
 • Effektiva principer för köpslående.
 • Olika avslutningstekniker.
 • Hur du fördelar värde.
 • Hur du skapar mera värde.
 • Vad som krävs för ett bra avslut.
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du utvärderar din egen förhandling på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efteråt.

Lärare

Ulf Giege

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera.

 

Förhandlingsteknik, kurs Stockholm.

Förhandlingsteknik, kurs i Stockholm.

Pris: 6 900 kr

Tider: En dag, 09.00 till 16.30

Deltagare: Max 12 per kurs

Lärare: Ulf Giege

Nästa öppna kurs:

Datum för hösten kommer under juni.

Stockholm

Vad som ingår

Anmälan

Kursdatum Öppna kurser

Förhandlingsteknik fredagen 19 mars 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens psykologi torsdagen 20 mars 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens konflikthantering våren 2020 (datum ej fastställt)
Se kursbeskrivning >