Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi – kurs grund 2019-05-07T08:59:53+00:00

Kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, m.m.

Syftet med kursen är att du skall känna dig trygg i förhandlingsliknande situationer eller förhandlingar, samt kunna genomföra sådana med framgångsrikt resultat och med fortsatt goda relationer.

Utbildningsmål
Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

  • bättre kunna förbereda dina förhandlingar
  • kunna hantera olika förhandlingsstrategier och välja den lämpligaste
  • kunna förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt
  • bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare
  • förbättra din kommunikationsförmåga

Innehåll

 

Deltagare i en kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Pris: 15 500 kr

Tider: 2 dagar, 09.00 till 17.00

Deltagare: Max 12 per kurs

Lärare: Ulf Giege

Nästa öppna kurs:

Stockholm

Datum för hösten 2019 kommer.

Vad som ingår

Boka