Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi – kurs avancerad 2019-05-06T10:49:42+00:00

Avancerad kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag ofta kommer kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, m.m.

Du har lång erfarenhet av att förhandla och du har redan gått någon eller några kurser i förhandlingsetknik.

Syftet med kursen är att du ska utveckla din förmåga att förhandla ytterligare ett steg, så att kan genomföra sådana med ännu bättre resultat och med fortsatt goda relationer. Särskilt fokus läggs på svåra och komplexa förhandlingar.

Utbildningsmål
Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

 • du har en solid kunskap om förhandlingsprocessen.
 • du kan hantera komplexa förhandlingssituationer där både sakfrågan är svår och relationen är ansträngd och det är en konflikt.
 • kunna förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt
 • bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare
 • förbättra din kommunikationsförmåga

Innehåll

 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum”.
 • Förhandlingscykelns olika faser och vad du skall tänka på under respektive fas
 • Hur man väljer förhandlingsstrategi.
 • Förhandling med hjälp av ”Harvardmodellen”
 • Förhandlingens psykologi
 • ”NeuroNegotiation”, vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Flera olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur man fördelar värde.
 • Hur man skapar mera värde.

Avancerad kurs

Avslut på en lyckad förhandling

Avancerad kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Pris: 17 500 kr

Tider: 2 dagar, 09.00 till 17.00

Deltagare: Max 12 per kurs

Lärare: Ulf Giege

Nästa öppna kurs:

hösten 2019

Stockholm

Vad som ingår

 • Två dagar klassrumsledd utbildning med Ulf Giege
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation