Kurs i förhandlingens psykologi. En dag. 2020-09-07T19:52:49+02:00

Kurs i förhandlingens psykologi. En dag.

Kursen inriktar sig huvudsakligen på relationen under en förhandling och hur du aktivt kan bidra till att skapa ett så konstruktivt samarbetsklimat som möjligt.

Ett annat fokusområde är vad som händer inne i en förhandlare, så som tankar och känslor. Här tar jag avstamp i den moderna hjärnforskningen, något jag kallar ”Neuro Negotiation”.

Utbildningsmål

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar, främst genom att:

 • få en ökad medvetenhet om relationens betydelse och hur du proaktivt kan bidra till en mera konstruktiv relation.
 • du på ett bättre sätt kan hantera förhandlingssituationer där relationen är ansträngd.
 • öka din förmåga att agera konstruktivt även i utmanande och provocerande situationer.
 • öka din förmåga att hantera egna tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din kommunikationsförmåga.
 • bli mera medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som förhandlare.

Innehåll

 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum” med perspektiv på:
  • sakfrågan
  • relationen
  • beteende
  • känslor, tankar och antaganden
 • ”Neuro Negotiation”, vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Perspektiv på vår sociala hjärna.
 • Ditt personliga beteende under en förhandling.
 • Hur du förhåller dig till dina egna tankar och känslor under en förhandling.
 • Perspektiv och verktyg för att utveckla såväl ditt inre som personliga ledarskap.
 • Förhandlingens psykologi
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikations perspektiv.
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Olika övningar, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du skapar mera värde.
 • Olika förhandlingsfall, som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du utvärderar din egen förhandling på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efteråt.

Lärare

Ulf Giege

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera.

Avslut på en lyckad förhandling

Kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Pris: 6 900 kr

Tider: En dag, 09.00 till 16.30

Deltagare: Max 12 per kurs

Lärare: Ulf Giege

Nästa öppna kurs:

Datum för hösten kommer när Coronaläget klarnar,

förhoppningsvis under september.

Stockholm

Vad som ingår

 • Två dagar klassrumsledd utbildning med Ulf Giege
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation
Anmälan

Kursdatum Öppna kurser

Förhandlingsteknik hösten 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens psykologi hösten 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens konflikthantering hösten 2020
Se kursbeskrivning >