Beskriver förhandlingens fyra faser. Förberedelsefasen, informationsfasen, budgivningsfasen och avslutningsfasen.