Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Förhandling, förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi