Förhandlingskonsult

Vi erbjuder stöd med både förberedelser och genomförande av förhandlingar.

Det kanske är så att du har för mycket att göra och behöver stöd i att förbereda och eventuellt också genomföra en förhandling.

Det kan också handla om komplexa förhandlingar eller en förhandling som har kört fast i låsta positioner och med en försämrad relation som följd.

Första steget är en förutsättningslös diskussion.

Om du har några frågor eller funderingar, är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss på enklaste sätt.

Överarbetad förhandlare.

Stöd i dina viktiga förhandlingar när du har för mycket på ditt bord.

En konfliktfylld förhandling.

Stöd i förhandlingar med försämrade relationer och risk för konflikt.