Kurser 2019-05-06T12:39:38+00:00

Utbildningar i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Questleadership genomför både grundläggande och avancerade kurser i förhandlingstenik och förhandlingens psykologi.

Målgrupp

Målgrupp är alla som behöver förhandla i vardagen, såväl internt som externt. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, ombudsmän, m.fl.

Vi har en grundläggande nivå och en avancerad för dig med lång egen erfarenhet och att du kanske redan har gått en eller flera olika kurser i förhandling.

Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi grundläggande kurs
Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi avancerad nivå
Företagsanpassade kurser

Två perspektiv ett tekniskt och ett mänskligt.

För att kunna förhandla på ett framgångsrikt och konstruktivt sätt behöver man kunna förhandlingstekniken, det är det ena. Men en förhandlingen är en kommunikationsprocess mellan minst två personer. Det innebär att de psykologiska faktorerna har en stor påverkan.

Kurserna är upplagda så att båda dessa områden belyses på ett grundligt sätt.

Förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Förhandlingsteknik

Vi går grundligt igenom de olika faserna och vad du ska tänka på i respektive fas. Du får också flera olika verktyg och mallar som stöd för att kunna förhandla på ett strukturerat och målmedvetet sätt.

Förhandlingens psykologi (inklusive Neuro-negotiation)

Genom att förstå hur vi människor reagerar och vad som händer i hjärnan blir det lättare att hantera dina egna tankar och känslor för att därefter på ett mera medvetet sätt kunna bidra till en mera konstruktivt kommunikation.

För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka sin medvetenhet om det som känns i magen men inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och båda parters inre känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad vi tror. Den moderna hjärnforskningen ger ny insikt om hur känsliga vi är för hur relationer utvecklas.

1+1=3

Genom att integrera dessa olika perspektiv och växla teori med upplevelsebaserade övningar får du nya kunskaper och insikter. Flera av insikterna är kontraintuitiva. Vi genomför också flera olika förhandlingsövningar som pedagogiskt bygger på varandra.

Förhandlingsteknik
Förhandlingens psykologi
Neuro-Negotiation
Kurs i förhandlingsteknik

Utbildning i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Gratis tips och råd.
Om kursledaren Ulf Giege