Kurser i förhandling 2019-08-29T19:26:38+02:00

Utbildningar i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Questleadership genomför utbildningar i förhandlingsteknik, förhandlingens psykologi och förhandling under komplexa och konfliktfyllda förhållanden.

Vi genomför också företagsanpassade utbildningar för flera olika företag och organisationer.

Målgrupp

Målgrupp är alla som behöver förhandla i vardagen, såväl internt som externt. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, ombudsmän, m.fl.

Gratis tips och råd
Om kursledaren Ulf Giege
Kursdatum och anmälan

Förhandlingsteknik

Kursen fokuserar huvudsakligen på de tekniska aspekterna av en förhandling. Syftet med kursen är att du skall ha en god förståelse för de olika faserna i en förhandling och vad du skall tänka på i respektive fas.
1 dag.

Förhandlingsteknik

Förhandlingens psykologi

Kursen inriktar sig huvudsakligen på relationen under en förhandling och hur du aktivt kan bidra till att skapa ett så konstruktivt samarbetsklimat som möjligt. 1 dag.

Förhandlingens psykologi

Förhandlingens konflikthantering

Kursen syftar till att du skall kunna hantera komplexa och konfliktfyllda förhandlingar på ett strukturerat sätt.
1 dag.

Förhandlingens konflikthantering

Företagsanpassade kurser

Questleadership har skräddarsytt kurser inom området förhandling sedan 2004. Det är både privat som offentlig sektor, inom Sverige som internationellt..

Företagsanpassade kurser