Kurser i förhandling 2020-10-07T16:32:22+02:00

E-learning Förhandlingsteknik

6 moduler med 18 olika uppgifter/frågor

Du kan gå kursen när du vill och var du vill, på datorn eller mobilen.

Mycket värdefull kunskap på kort tid.

Läs mer

Förhandlingsteknik

Kursen fokuserar huvudsakligen på de tekniska aspekterna av en förhandling. Syftet med kursen är att du skall ha en god förståelse för de olika faserna i en förhandling och vad du skall tänka på i respektive fas.
1 dag.

Läs mer

Förhandlingens psykologi

Kursen inriktar sig huvudsakligen på relationen under en förhandling och hur du aktivt kan bidra till att skapa ett så konstruktivt samarbetsklimat som möjligt. 1 dag.

Läs mer

Förhandlingens konflikthantering

Kursen syftar till att du skall kunna hantera komplexa och konfliktfyllda förhandlingar på ett strukturerat sätt.
1 dag.

Läs mer

Företagsanpassade kurser

Förhandling, förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Questleadership har skräddarsytt kurser inom området förhandling sedan 2004. Det är både privat som offentlig sektor, inom Sverige som internationellt..

Läs mer
Kursdatum och anmälan