Förhandling

Det är svårt att överskatta betydelsen av att kunna driva sin förhandling på ett bra sätt. Men med en kurs i förhandling kan du på kort tid höja din personliga förmåga att förhandla markant.

För att göra det måste du kunna ta din del av förhandlingsutrymmet. Med trygghet och kompetens. Detta samtidigt som du utvecklar goda relationer. Utöver detta

lär du dig utveckla överenskommelsen på ett sätt som är fördelaktigt för båda parter. På så sätt blir det en ännu mer konstruktiv förhandling.

Vill du utveckla din kompetens och förmåga inom området förhandling?

QuestLeadership har 20 års erfarenhet att utveckla den professionella kompetensen för bättre affärsförhandlingar.  Genom att våra utbildningar belyser på djupet både förhandlingen från ett tekniskt- som relationellt perspektiv. Dessutom utbildar vi både på plats och digitalt.

Kurser i förhandling

  • Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Förhandlingsteknik kurs

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlningen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

  • Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.

Förhandlingens psykologi, kurs

Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv.

  • Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.

Förhandlingens konflikthantering

Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag .

  • En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Förhandlingsteknik E-learning

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Din kursledare Ulf Giege

  • Över femton års erfarenhet av att utbilda i förhandling på avancerad- och grundnivå.
  • Mer än tio års erfarenhet av stora internationella affärsförhandlingar.
  • Utbildad i att utbilda i förhandling vid Harvard Law School.
  • Legitimerad psykoterapeut (Finland).
  • Certifierad i ”The foundations of neuroleadership” vid NeuroLeadership Institute, New York.
  • Författare till kursboken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.
Läs mer om Ulf Giege

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken belyser förhandlingen från två huvudperspektiv. Först från det tekniska perspektivet, förhandlingsteknik. Sedan relationsperspektivet, förhandlingens psykologi.

Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om situationsanpassad förhandlingsteknik. Följande del är den så kallade förhandlingsprocessen. Och till sist behandlas förhandlingens psykologi.

Läs mer om boken