Hjärtligt välkommen till Quest Leadership

Vi är specialiserade på utbildningar inom området förhandling och erbjuder flera olika kurser som:
Förhandlingsteknik
Förhandlingens psykologi
Konflikthantering
Förhandling för chefer och ledare
På alla kurserna är Ulf Giege lärare. Ulf har mer än tjugo års erfarenhet av att utbilda i förhandling.
Mer om Ulf finner du här.
Se gärna länkarna ovan för en mer utförlig beskrivning av de olika utbildningarna och våra förhandlingstips som vi hoppas
att du skall ha nytta av.

Har du några funderingar eller frågor får du väldigt gärna kontakta Ulf på 070-456-6031 eller ulf@questleadership.se

Bild på Ulf Giege

Kurser

Förhandlingsteknik

Ett schackspel som belyser förhandlingsteknik, från det taktiska perspektivet.

Lär dig förhandlingsteknik på en dag. Här lär du dig driva förhandlingen dit du vill. Vidare får du kunskap om hur du tar och behållar initiativet. Därmed blir det lättare att ta din del av förhandlingsutrymmet. Det vill säga hur du förhandlar framgångsrikt.

Förhandlingens Psykologi

Tre personer som just avslutat en förhandling och skakar hand.Lär dig hur du proaktivt kan bidra till att det blir goda och konstruktiva relationer. Detta medför större möjligheter för dig att hitta och föreslå lösningar. Dessutom skapar du lättare mervärde för båda parter. Vidare kommer vi att belysa förhandlingen från ett hjärnperspektiv

Konflikthantering

Tre personer som har en konflikt. En av männen försöker påverka en kvinna som tittar bort och ser besvärad ut.Konflikter kan göra förhandlingar komplicerade. Därför lär vi dig lösa dessa strukturerat. Genom att vi integrerar förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi. På så sätt arbetar du med två viktiga perspektiv. Samtidigt genomför vi denna kurs på endast en dag.

Ledarskapskurs Förhandling

Lär dig coacha dina medarbetare på att bli bättre på förhandling och dess olika faser. Ledarskapskurs med inriktning förhandling. Lämplig för chefer och ledare. Denna utbildning i ledarskap har som huvudfokus hur du kan leda på ett utvecklingsorienterat sätt och coacha aktivt.

Förhandlingsteknik Webbkurs

En person som sitter vid ett skrivbord och går en webbutbildning i förhandlingsteknik.

Denna E-learningkurs i förhandlingsteknik består av 6 moduler. I sin tur innehåller dessa finns 18 uppgifter/frågor. Dessutom kan du gå kursen när du vill och var du vill. Till exempel på datorn eller mobilen. Diplom efter genomförd kurs. Du får mycket värdefull kunskap på kort tid.

Boken

Boken heter ”Ledande Förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Den är en kompakt men samtidigt en omfattande och praktisk handledning. Här får du veta hur du bör välja och lägga upp taktik, teknik och strategi för att fördela värde så effektivt som möjligt. Detta samtidigt som du skapar och bibehåller en konstruktiv relation med motparten. Oavsett om du är en erfaren förhandlare eller nybörjare så kan du endast med några tips och tekniker från boken signifikant förbättra ditt förhandlingsresultat. Läs mer

loggorna för våra kunder