Kurser i förhandling.

Flera olika kurser i förhandling;

 • Förhandlingsteknik
 • Förhandlingens psykologi
 • Förhandlingens konflikthantering.

Välj den som passar dig!

Gå till E-learning Förhandlingsteknik
 • 6 moduler
 • 17 olika videoavsnitt
 • 18 frågor/problem
 • flera mallar och verktyg
 • diplom
 • gå kursen var och när du vill
 • fullpackad med värdefull kunskap

För dig som går kurs

Förberedelsemall
Mall för reflektion

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd

Boken är en praktisk handledning där du direkt kan hämta den kunskap du behöver inför din kommande förhandling.

 • Ny reviderad upplaga.
 • 30 extra sidor om förhandlingens psykologi.
Läs avsnitt ur boken