NeuroNegotiation 2018-04-26T15:17:25+02:00

NeuroNegotiation, vad som händer i hjärnan under en förhandling.

Under de senaste decennierna har forskning tagit stora steg fram vad gäller vår kunskap om hjärnan. Därför har vi under de senast åren börjat med att ta upp dess perspektiv på våra kurser.

Två system.

Ett sätta att beskriva hjärnan är att vi har två system. Man säger ibland att vi fattar beslut med huvudet eller med magen. Det två systemen är det reflekterande- och det automatiska systemet.

Det är två olika system och de fungerar olika.

Det reflekterande systemet

När man pratar om huvudet eller hjärnan menar man den del av hjärnan som har förmåga att reflektera och tänka efter.

De delar av hjärnan som bygger upp det reflekterande systemet består till stor den av frontalloben. Det är här vi har förmågan till logiskt tänkande, arbetsminne, förmågan att reflektera över sig själv, förmågan att tänka om hur andra tänker ”theory of mind” och självkontroll.

Att tänka till kostar energi och oftast ”lägger vi inte pannan i djupa veck” om vi inte behöver.

Det automatiska systemet

Det automatiska systemet är våra mera reaktiva delar i hjärnan. Det är när vi agerar utan att tänka efter. Här handlar det mer om att känna igen mönster och gå på rutin eller intuition. Alltså ett annat system jämfört med det reflekterande.

Fördelen med det här systemet är att vi kan reagera snabbt och vi följer de mönster som vi tidigare lärt oss.

Balans mellan det reflekterande och det automatiska systemet.

Om du möter ett fysiskt hot och blir rädd omfördelar kroppen resurser så att möjligheten att överleva ökar. Hjärtat slå snabbare, mer blod till musklerna och matsmältningen går ned på sparlåga. Precis som kroppen flyttar om resurser där de behövs som bäst, händer motsvarande i hjärnan. Det automatiska systemet tar över och det reflekterande systemet stänger ned. Det är ju rationellt att vi inte står still och funderar på olika handlingsalternativ om det kommer ett rovdjur, utan att vi agerar snabbt och kraftfullt.

Eftersom vi reagerar på sociala hot med ungefär samma reaktioner i kroppen som när vi utsätts för fysiska hot händer också samma i hjärnan. Det innebär att vår förmåga till logiskt tänkande, förstå andra och självkontroll reduceras när vi blir rädda.

Att vi blir mer reaktiva när vi blir stressade är rationellt i djungeln, mindre så i på kontoret där vi behöver hela vår intellektuella kapacitet.

En hjärna

NeuroNegotioation. Hjärnan under förhandling.