Förhandlingens konflikthantering 2020-05-11T12:06:01+02:00

Förhandlingens konflikthantering

Syftet är att du skall kunna hantera komplicerade, komplexa och konfliktfyllda förhandlingar på ett strukturerat sätt. Kursen integrerar också de olika perspektiven förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.

Utbildningsmål:

Du kommer att förbättra resultaten av dina framtida förhandlingar främst genom att:

 • kunna hantera teknik- och relationsaspekter på ett balanserat sätt.
 • du på ett bättre sätt kan hantera förhandlingssituationer där sakfrågan är både komplicerad och komplex och att relationen dessutom är ansträngd.
 • utveckla din förmåga att agera konstruktiv, även i utmanande och provocerande situationer.
 • öka din förmåga att hantera tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din kommunikationsförmåga.
 • bli ännu mera medveten om din styrkor och utvecklingsområden som förhandlare.

Innehåll:

 • Integrering av förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi.
 • Perspektiv på konflikthantering.
 • Struktur för egna förberedelser inför en konfliktfylld förhandling.
 • Struktur för förhandlingsprocessen.
 • Perspektiv på förhandlingsstyrka.
 • Helhetssyn på förhandlingen och ”Förhandlingens fyra rum” med perspektiv på
  • sakfrågan
  • relationen
  • beteende
  • känslor, tankar och antaganden
 • ”NeuroNegotiation” och vad som händer i hjärnan under en förhandling.
 • Perspektiv på vår sociala hjärna.
 • Ditt personliga beteende under en förhandling.
 • Hur du förhåller dig till egna tankar och känslor under en förhandling.
 • Perspektiv och verktyg för att utveckla såväl ditt inre som ditt personliga ledarskap.
 • Förhandlingens psykologi.
 • Olika kvalitativa nivåer på en förhandling utifrån ett relations- och kommunikationsperspektiv.
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik.
 • Din personliga stil som förhandlare.
 • Olika övningar som pedagogiskt bygger på varandra.
 • Hur du skapa mera värde.
 • Hur du utvecklar din egen förhandlingsförmåga på ett strukturerat sätt, femton frågor att ställa dig själv efter förhandlingen.

Lärare

Ulf Giege

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl externa som interna. Exempel på deltagare är chefer, projektledare, inköpare, säljare, HR, och fackliga ombudsmän, med mera.

Pris: 6 900 kr

Tider: En dag, 09.00 till 16.30

Deltagare: Max 12 per kurs

Lärare: Ulf Giege

Nästa öppna kurs:

Hösten 2020 (datum ej fastställt)

Stockholm

Vad som ingår

Anmälan

Kursdatum Öppna kurser

Förhandlingsteknik hösten 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens psykologi hösten 2020
Se kursbeskrivning >

Förhandlingens konflikthantering hösten 2020
Se kursbeskrivning >