Förankringsfaktorn

Ett ankare som symboliserar förankringsfaktorn