Öppen kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Gör som tusen andra redan gjort, gå kursen!

Mer information om kursen

Tips och resurser inom förhandlingsteknik

Go To E-learning

Förhandlingstips

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har Läs mer >

  • Frågor

Vikten av att ställa frågor!

Tags: |

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du Läs mer >