Förhandlingstips 2020-10-17T16:44:50+02:00

Öppen kurs i förhandlingsteknik och förhandlingens psykologi

Gör som tusen andra redan gjort, gå kursen!

Mer information om kursen

Tips och resurser inom förhandlingsteknik

Förhandling, förhandlingsteknik, kurs i Stockholm

Go To E-learning

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har [...]

Man lär inte av erfarenhet utan när man reflekterar över den!

Tags: |

För att utveckla din förmåga att leda dig själv är det viktigt att reflektera. I annat fall är det lätt hänt att du fortsätter på samma sätt som vanligt. Då kanske det bara är [...]

  • Frågor

Vikten av att ställa frågor!

Tags: |

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du [...]

Immunity to change!

Tags: |

“To conquer fear is the beginning of wisdom.” ― Bertrand Russell Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling. Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att [...]

Småpratets betydelse

Tags: , |

Småpratets betydelse för en framgångsrik förhandling. Med småprat menar jag det man talar om som inte har något med själva förhandlingen att göra. I dagens samhälle är många stressade och det är ont om [...]

Fyra olika perspektiv på en förhandling

Tags: , , |

De perspektiv som en förhandlare bör vara medveten om är sakfrågan, relationen, beteenden och attityder. Sakfrågan är vad man förhandlar om, själva överenskommelsen. Relationen handlar om stämning i rummet och lägger grunden för det [...]

  • Frågetecken

Skilj på komplicerade och komplexa beslut!

Tags: , , |

Komplexiteten ökar hela tiden! Vilken typ av beslut som du skall fatta påverkar vilken beslutslogik du bör använda. Huvudsakligen kan vi dela in besluten i tre olika beslutstyper; enkla-, komplicerade, och komplexa beslut. Enkla [...]

Dina förväntningar påverkar upplevelsen, troligen mer än du tror.

Tags: , |

Dina förväntningar kan påverka din upplevelse, var sig det är ett arbetsmöte på jobbet eller ett glas vin. Tänk dig att du skall träffa en person för första gången. Innan mötet får du av [...]

Förhandling är till 20 % teknik och till 80 % inre känslor och tankar.

Tags: , , |

Förhandlingsattityden är viktigare är förhandlingstekniken. För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka din medvetenhet [...]

  • Två personer skakar hand efter en rättvis överenskommelse.

Vikten av en rättvis överenskommelse.

Tags: , , |

Vårt behov av rättvisa överenskommelser är stort. Kommer du ihåg någon gång när du blev orättvist behandlad? Hur kändes det? Faktum är att känslan av att uppleva sig orättvist behandlad ger ett starkt stresspåslag [...]

  • Förhandlingsteknik förberedelse

13 steg till bättre förberedelse inför förhandling

Tags: , |

Förbered din förhandling på ett strukturerat sätt, 13 steg. Att förberedelser är av största vikt inför en förhandling är nog de flesta överens om. Trots det kommer många inte tillräckligt förberedda till en viktig [...]